فایل فردا

مرجع دانلود فایل های دانشجویی

عناوین آخرین یادداشت‌ها

 • مبانی نظری و پیشینه فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی (شنبه 19 خرداد 1397 06:17)
  مبانی نظری و پیشینه فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی مبانی نظری و پیشینه فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی دسته بندی مدیریت فرمت فایل doc حجم فایل 508 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 48 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 14636 تمام فایل ها بصورت فایل ورد همراه با منابع مقدمه. 11 1-2-کارآفرینی سازمانی.. 11 2-1-1. مفاهیم و...
 • مبانی نظری و پیشینه فرسودگی شغلی و سلامت روانی (شنبه 19 خرداد 1397 06:17)
  مبانی نظری و پیشینه فرسودگی شغلی و سلامت روانی مبانی نظری و پیشینه فرسودگی شغلی و سلامت روانی دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل doc حجم فایل 110 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 62 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 14636 تمام فایل ها بصورت فایل ورد همراه با منابع 2-1 )...
 • مبانی نظری و پیشینه فرآیند تصمیم گیری خریداران (شنبه 19 خرداد 1397 06:17)
  مبانی نظری و پیشینه فرآیند تصمیم گیری خریداران مبانی نظری و پیشینه فرآیند تصمیم گیری خریداران دسته بندی مدیریت فرمت فایل doc حجم فایل 273 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 74 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 14636 تمام فایل ها بصورت فایل ورد همراه با منابع 2-1 مقدمه. 16 2-2 ادبیات موضوع در خصوص متغیرها 17 2-2-1 فرایند...
 • مبانی نظری و پیشینه فرایند ارزش گذاری سهام (شنبه 19 خرداد 1397 06:16)
  مبانی نظری و پیشینه فرایند ارزش گذاری سهام مبانی نظری و پیشینه فرایند ارزش گذاری سهام دسته بندی حسابداری فرمت فایل doc حجم فایل 66 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 42 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 14636 تمام فایل ها بصورت فایل ورد همراه با منابع...
 • مبانی نظری و پیشینه عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان (شنبه 19 خرداد 1397 06:16)
  مبانی نظری و پیشینه عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان مبانی نظری و پیشینه عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان دسته بندی مدیریت فرمت فایل doc حجم فایل 108 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 61 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 14636 تمام فایل ها بصورت فایل ورد همراه با منابع 2-1)...
 • مبانی نظری و پیشینه عوامل سازمانی و فساد اداری (شنبه 19 خرداد 1397 06:16)
  مبانی نظری و پیشینه عوامل سازمانی و فساد اداری مبانی نظری و پیشینه عوامل سازمانی و فساد اداری دسته بندی مدیریت فرمت فایل doc حجم فایل 179 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 72 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 14636 تمام فایل ها بصورت فایل ورد همراه با منابع مقدمه...
 • مبانی نظری و پیشینه عملکرد بازاریابی و وفاداری مشتریان (شنبه 19 خرداد 1397 06:15)
  مبانی نظری و پیشینه عملکرد بازاریابی و وفاداری مشتریان مبانی نظری و پیشینه عملکرد بازاریابی و وفاداری مشتریان دسته بندی مدیریت فرمت فایل doc حجم فایل 130 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 75 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 14636 تمام فایل ها بصورت فایل ورد همراه با منابع مقدمه بازاریابی خدمات کیفیت خدمات تعریف کیفیت خدمات...
 • مبانی نظری و پیشینه عکس العمل سرمایه گذاران و اعلامیه های سود نقدی (شنبه 19 خرداد 1397 06:15)
  مبانی نظری و پیشینه عکس العمل سرمایه گذاران و اعلامیه های سود نقدی مبانی نظری و پیشینه عکس العمل سرمایه گذاران و اعلامیه های سود نقدی دسته بندی حسابداری فرمت فایل doc حجم فایل 106 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 41 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 14636 تمام فایل ها بصورت فایل ورد همراه با منابع 2-1...
 • مبانی نظری و پیشینه عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک نقدینگی (شنبه 19 خرداد 1397 06:15)
  مبانی نظری و پیشینه عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک نقدینگی مبانی نظری و پیشینه عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک نقدینگی دسته بندی مدیریت فرمت فایل doc حجم فایل 63 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 28 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 14636 تمام فایل ها بصورت فایل ورد همراه با منابع 1-2. مقدمه: 14 2-2. عدم تقارن اطلاعاتی.. 16 3-2....
 • مبانی نظری و پیشینه عدالت سازمانی و رفتار مدنی سازمانی (شنبه 19 خرداد 1397 06:15)
  مبانی نظری و پیشینه عدالت سازمانی و رفتار مدنی سازمانی مبانی نظری و پیشینه عدالت سازمانی و رفتار مدنی سازمانی دسته بندی مدیریت فرمت فایل doc حجم فایل 78 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 76 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 14636 تمام فایل ها بصورت فایل ورد همراه با منابع...
 • مبانی نظری و پیشینه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی (شنبه 19 خرداد 1397 06:14)
  مبانی نظری و پیشینه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی مبانی نظری و پیشینه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی دسته بندی مدیریت فرمت فایل doc حجم فایل 184 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 87 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 14636 تمام فایل ها بصورت فایل ورد همراه با منابع 2-1- مقدمه 10 2-2- بخش اول: عدالت سازمانی.10...
 • مبانی نظری و پیشینه شایستگی های رهبری و اشتیاق شغلی کارکنان (شنبه 19 خرداد 1397 06:14)
  مبانی نظری و پیشینه شایستگی های رهبری و اشتیاق شغلی کارکنان مبانی نظری و پیشینه شایستگی های رهبری و اشتیاق شغلی کارکنان دسته بندی مدیریت فرمت فایل doc حجم فایل 206 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 45 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 14636 تمام فایل ها بصورت فایل ورد همراه با منابع 2-1 مقدمه. 12 2-1) بخش اول اشتیاق...
 • مبانی نظری و پیشینه شایستگی مدیران و بهره وری نیروی انسانی (شنبه 19 خرداد 1397 06:14)
  مبانی نظری و پیشینه شایستگی مدیران و بهره وری نیروی انسانی مبانی نظری و پیشینه شایستگی مدیران و بهره وری نیروی انسانی دسته بندی مدیریت فرمت فایل doc حجم فایل 195 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 102 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 14636 تمام فایل ها بصورت فایل ورد همراه با منابع 2-1- مقدمه 2-2- مفهوم بهره ­وری 2-2-1-...
 • مبانی نظری و پیشینه سیستم گمرک الکترونیک و توسعه‌ صادرات (شنبه 19 خرداد 1397 06:13)
  مبانی نظری و پیشینه سیستم گمرک الکترونیک و توسعه‌ صادرات مبانی نظری و پیشینه سیستم گمرک الکترونیک و توسعه‌ صادرات دسته بندی مدیریت فرمت فایل doc حجم فایل 1372 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 88 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 14636 تمام فایل ها بصورت فایل ورد همراه با منابع بخش اول: گمرک 2-1-1 مقدمه. 17 2-1-2 تعریف...
 • مبانی نظری و پیشینه سیستم برنامه ریزی منابع سازمان و عملکرد زنجیره تامین (شنبه 19 خرداد 1397 06:13)
  مبانی نظری و پیشینه سیستم برنامه ریزی منابع سازمان و عملکرد زنجیره تامین مبانی نظری و پیشینه سیستم برنامه ریزی منابع سازمان و عملکرد زنجیره تامین دسته بندی مدیریت فرمت فایل doc حجم فایل 138 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 50 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 14636 تمام فایل ها بصورت فایل ورد همراه با منابع مقدمه. 11 بخش...
 • مبانی نظری و پیشینه سرمایه فکری و بهبود عملکرد (شنبه 19 خرداد 1397 06:13)
  مبانی نظری و پیشینه سرمایه فکری و بهبود عملکرد مبانی نظری و پیشینه سرمایه فکری و بهبود عملکرد دسته بندی مدیریت فرمت فایل doc حجم فایل 181 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 53 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 14636 تمام فایل ها بصورت فایل ورد همراه با منابع 2-1 مقدمه...
 • مبانی نظری و پیشینه سرمایه فکری و بازارگرایی (شنبه 19 خرداد 1397 06:13)
  مبانی نظری و پیشینه سرمایه فکری و بازارگرایی مبانی نظری و پیشینه سرمایه فکری و بازارگرایی دسته بندی مدیریت فرمت فایل doc حجم فایل 470 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 57 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 14636 تمام فایل ها بصورت فایل ورد همراه با منابع 1-2-...
 • پاورپوینت حسابداری موجودی کالا در حسابداری میانه (شنبه 19 خرداد 1397 06:12)
  پاورپوینت حسابداری موجودی کالا در حسابداری میانه این پاورپوینت در مورد حسابداری موجودی کالا در حسابداری میانه در 55 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل حسابداری موجودی کالا در حسابداری میانه،حسابداری موجودی کالا،اندازه‎گیری موجودی‎ها،موجودی کالا سیستم ادواری،موجودی کالا سیستم دایمی،موجودی مواد و کالا چیست،آشنایی با مفهوم...
 • مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و تصمیم‌ گیری استراتژیک (شنبه 19 خرداد 1397 06:12)
  مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و تصمیم‌ گیری استراتژیک مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و تصمیم‌ گیری استراتژیک دسته بندی مدیریت فرمت فایل doc حجم فایل 153 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 37 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 14636 تمام فایل ها بصورت فایل ورد همراه با منابع بخش اول: سرمایه اجتماعی 2-1-1...
 • مبانی نظری و پیشینه سرمایه فکری و مدیریت دانش (شنبه 19 خرداد 1397 06:12)
  مبانی نظری و پیشینه سرمایه فکری و مدیریت دانش مبانی نظری و پیشینه سرمایه فکری و مدیریت دانش دسته بندی مدیریت فرمت فایل doc حجم فایل 559 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 49 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 14636 تمام فایل ها بصورت فایل ورد همراه با منابع مقدمه. 11 2-1-بخش اول: پیشینه تحقیق. 13 2-1-1-پیشینه خارجی تحقیق. 13...
 • مبانی نظری و پیشینه سرمایه فکری و کیفیت خدمات (شنبه 19 خرداد 1397 06:11)
  مبانی نظری و پیشینه سرمایه فکری و کیفیت خدمات مبانی نظری و پیشینه سرمایه فکری و کیفیت خدمات دسته بندی مدیریت فرمت فایل doc حجم فایل 267 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 55 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 14636 تمام فایل ها بصورت فایل ورد همراه با منابع 2-1 مقدمه...
 • مبانی نظری و پیشینه سرمایه فکری و عملکرد مالی (شنبه 19 خرداد 1397 06:11)
  مبانی نظری و پیشینه سرمایه فکری و عملکرد مالی مبانی نظری و پیشینه سرمایه فکری و عملکرد مالی دسته بندی مدیریت فرمت فایل doc حجم فایل 211 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 38 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 14636 تمام فایل ها بصورت فایل ورد همراه با منابع...
 • دانلود بررسی کامل سقف یوبوت (ساختمان مسکونی 7 طبقه) بهمراه فایلهای محاسباتی سازه و نقشه های اجرایی (شماره 2) (شنبه 19 خرداد 1397 06:11)
  دانلود بررسی کامل سقف یوبوت (ساختمان مسکونی 7 طبقه) بهمراه فایلهای محاسباتی سازه و نقشه های اجرایی (شماره 2) دانلود پروژه کامل سازه یوبوت (ساختمان مسکونی 7 طبقه با 2000 متر زیربنا اجرا شده در تهران) بهمراه کلیه فایلهای محاسباتی سازه و نقشه های اجرایی براساس آخرین تغییرات آئین نامه ای سال 96 دسته بندی عمران فرمت فایل...
 • دانلود بررسی کامل سقف یوبوت (ساختمان مسکونی 4 طبقه) بهمراه فایلهای محاسباتی سازه و نقشه های اجرایی (شماره 1) (شنبه 19 خرداد 1397 06:10)
  دانلود بررسی کامل سقف یوبوت (ساختمان مسکونی 4 طبقه) بهمراه فایلهای محاسباتی سازه و نقشه های اجرایی (شماره 1) دانلود پروژه کامل سازه یوبوت (ساختمان مسکونی 4 طبقه) بهمراه کلیه فایلهای محاسباتی و نقشه های اجرایی براساس آخرین تغییرات آئین نامه سال ۹۶ دسته بندی عمران فرمت فایل rar حجم فایل 16744 کیلو بایت تعداد صفحات فایل...
 • پاورپوینت دیوارچینی با بلوک لیکا در 46 اسلاید کاربردی و آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل (شنبه 19 خرداد 1397 06:10)
  پاورپوینت دیوارچینی با بلوک لیکا در 46 اسلاید کاربردی و آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل در این پروژه پاورپوینت دیوارچینی با بلوک لیکا در 46 اسلاید کاربردی و آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر اجرایی طبق موارد زیرا ارایه شده است 1 مقدمه 2 مهم ترین ویژگی های این فرآورده 3 دیوارها بر اساس ویژگی ها و...
 • مبانی نظری و پیشینه سرمایه فکری و عملکرد سازمانی (شنبه 19 خرداد 1397 06:10)
  مبانی نظری و پیشینه سرمایه فکری و عملکرد سازمانی مبانی نظری و پیشینه سرمایه فکری و عملکرد سازمانی دسته بندی مدیریت فرمت فایل doc حجم فایل 143 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 57 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 14636 تمام فایل ها بصورت فایل ورد همراه با منابع 2-1- مقدمه. 29 2-1-1- چیستی و چگونگی دانش... 31 2-1-2- اشکال...
 • مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار (شنبه 19 خرداد 1397 06:10)
  مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار دسته بندی مدیریت فرمت فایل doc حجم فایل 208 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 76 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 14636 تمام فایل ها بصورت فایل ورد همراه با منابع مقدمه 16 بخش اول: سرمایه اجتماعی: 18 2-1 )مفهوم سرمایه...
 • مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و سیستم مدیریت استعداد (شنبه 19 خرداد 1397 06:09)
  مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و سیستم مدیریت استعداد مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و سیستم مدیریت استعداد دسته بندی مدیریت فرمت فایل doc حجم فایل 164 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 33 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 14636 تمام فایل ها بصورت فایل ورد همراه با منابع 2-1-...
 • مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و توسعه مالی (شنبه 19 خرداد 1397 06:09)
  مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و توسعه مالی دسته بندی مدیریت فرمت فایل doc حجم فایل 138 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 59 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 14636 تمام فایل ها بصورت فایل ورد همراه با منابع 1-2) مبانی...
 • مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری (شنبه 19 خرداد 1397 06:09)
  مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری دسته بندی مدیریت فرمت فایل doc حجم فایل 377 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 40 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 14636 تمام فایل ها بصورت فایل ورد همراه با منابع 1-2- مقدمه 2-2- بخش اول: سرمایه اجتماعی...
( تعداد کل: 2621 )
<<   1      ...      3     4      5      6     7      ...      88   >>
صفحات
( تعداد کل: 2621 )
<<   1      ...      3     4      5      6     7      ...      88   >>
صفحات